کیفیت کالای چیبو

علیرغم اینکه تجارت اصلی چیبو قهوه می باشد ولی همانطور که در تاریخچه چیبو نگارش شده است، پسران موسس اصلی چیبو در سال 1990 ، تامین و تولید محصولات غیرخوراکی چیبو را آغاز نمودند و در حال حاضر بیش از 90% محصولات غیرخوراکی چیبو توسط خود چیبو تولید می شود و 100% محصولاتی که با برند چیبو و یا TCM به بازار عرضه می شوند تحت نظارت کیفی متخصصان و تیم کیفیت چیبو می باشند .

 

.